Jongeren

#Jongeren

Professionals

#Professionals

Bewoners

#Bewoners

Meetingpoint Lifemaster

Het Meetingpoint, onderdeel van sociale onderneming Lifemaster, is een werk- en participatieproject met twee vaste locaties in de wijk Heechterp-Schieringen aan de Larixstraat te Leeuwarden. Het Meetingpoint op nr. 16 voorziet in een combinatie van jongerenwerk en dagbesteding. Er kan naar vermogen en behoefte gewerkt worden in de werkplaats, het atelier, de keuken of de winkel. Wij zijn door de Gemeente en het UWV in Leeuwarden gecontracteerd voor de uitvoering van diverse maatwerk-arrangementen. Het Meetingpoint biedt werk-, ervarings- en educatieprogramma’s voor jongeren die een traject volgen via Lifemaster. Dat betekent dat er allerlei vormen van ontmoeting, (thuis)begeleiding, dagbesteding, sociale activering, participatie, scholing, coaching en re-integratie plaatsvinden op een plek die al jarenlang in verbinding staat met de wijk(en) in Leeuwarden. Daarnaast willen we als Meetingpoint ook een ontmoetingsplek zijn voor jongeren, professionals, bewoners, ondernemers en vernieuwers. Voor meer informatie over onze methodiek en werkwijze, lees verder op onze Lifemasterpagina. Het M@tchpoint van Lifemaster op nr. 8 is een dependance van het Meetingpoint met op doorstroom gerichte programma’s, trajecten en projecten.

Master your life

Wij werken aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid, kracht en durf. Onze aanpak gaat uit van maatwerk waarbij we rekening houden met de vraag en doelstelling van de deelnemer. Lifemaster heeft veel ervaring en expertise in huis als het gaat om werken met meervoudige problematiek als LVG, AD(H)D en ASS. Onze medewerkers zijn sterk in begeleiden, coachen, counselen, trainen en behandelen.

Maatwerktrajecten Meetingpoint

 • Dagbesteding arbeidsmatig
 • Dagbesteding zinvolle activiteiten
 • Arbeidsvaardigheidstraining
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Participatie en sociale activering
 • Ambulante begeleiding
 • Thuisondersteuning
 • Coaching, counseling, therapie
 • Re-integratie en jobcoaching
 • Basiseducatie en studiebegeleiding

Uitgangspunten Meetingpoint

 • Een positieve daginvulling, structuur en ritme
 • Het gevoel gezien en gehoord te worden
 • Werken aan zelfredzaamheid, eigen kracht en talent
 • Erbij horen, meedoen op je eigen manier
 • Positieve sociale ervaringen opdoen
 • Persoonlijke ontwikkeling naar werk of school