Welkom op de website van Meetingpoint Lifemaster in Leeuwarden. Het Meetingpoint is onderdeel van de sociale onderneming Lifemaster en voert gerichte werk- en participatieroutes uit in de wijk Heechterp-Schieringen aan de Larixstraat nr. 16 te Leeuwarden. Het Meetingpoint voorziet in een flexibele combinatie van jongerenwerk en dagstructuur. Op onze werkplekken kan naar behoefte en vermogen gewerkt worden in de werkplaats, de tuin, service, facilitair, het atelier of de keuken. Wij zijn in Leeuwarden, Waadhoeke, Tytsjerkstradiel en Achtkarspelen gecontracteerd voor WMO, WLZ (in overleg), Specialistische Jeugdhulp en Re-integratie; daarnaast bieden wij verschillende UWV- en Onderwijszorgtrajecten. Kijk voor maatwerk(combinaties), mogelijkheden en bekostiging van routes op onze contactpagina.

Op het Meetingpoint van Lifemaster werken we met persoonlijke programma’s voor jongeren en volwassenen die routes volgen bij Lifemaster. Dat betekent allerlei vormen van ontmoeting, (thuis)begeleiding, dagbesteding, dagstructuur, sociale activering, participatie, educatie, studiebegeleiding, scholing, training, therapie, (job)coaching en re-integratie op/via een plek die al jarenlang in verbinding staat met de wijk(en) van Leeuwarden. Deze locatie is eveneens een bekend trefpunt voor jongeren, professionals, buurtbewoners, ondernemers en vernieuwers.

Het Matchpoint van Lifemaster aan de Larixstraat nr. 8 is een dependance van het Meetingpoint met maatwerkroutes gericht op persoonlijke educatie en door- en uitstroom naar school, opleiding, studie en/of werk. Vintageshop 2Thepoint aan de Voorstreek nr. 10 biedt persoonlijke door- en uitstroomroutes voor (werk)stages, participatie en re-integratie. Hier wordt geïnvesteerd in arbeidsvaardigheden, werkhoudingsaspecten en in specifieke vak- en loopbaanvaardigheden.

Master your life

Lifemaster werkt aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid, kracht en durf. Onze aanpak gaat uit van maatwerk waarbij we rekening houden met de vraag en doelstelling van de deelnemer. Lifemaster heeft veel ervaring en expertise in huis als het gaat om werken met meervoudige problematiek als LVG, AD(H)D en ASS. Onze medewerkers zijn sterk in begeleiden, coachen, counselen, trainen, doceren en behandelen vanuit de persoonlijke leer- en hulpvraag van de deelnemer.

Uitgangspunten Meetingpoint

  • Een positieve daginvulling, structuur en ritme
  • Het gevoel gezien en gehoord te worden
  • Werken aan zelfredzaamheid, kracht en durf
  • Erbij horen, meedoen op je eigen manier
  • Positieve sociale ervaringen opdoen
  • Persoonlijke ontwikkeling naar werk of school