Het Meetingpoint, onderdeel van sociale onderneming Lifemaster voert gerichte werk- en participatietrajecten uit in de wijk Heechterp-Schieringen aan de Larixstraat 16 te Leeuwarden. Het Meetingpoint voorziet in een flexibele combinatie van jongerenwerk en dagbesteding. In onze werkplekstructuur kan naar vraag en vermogen gewerkt worden in de werkplaats, de tuin, het atelier of de keuken. Wij zijn gecontracteerd voor WMO, WLZ (in overleg) en Specialistische Jeugdhulp in diverse gemeenten in Friesland. Daarnaast bieden wij verschillende UWV- en OWZ trajecten.

Het Meetingpoint werkt met persoonlijke ondersteunings- en ontwikkelprogramma’s voor jongeren die een traject volgen bij Lifemaster. Dat betekent allerlei vormen van ontmoeting, (thuis)begeleiding, dagbesteding, sociale activering, participatie, educatie, studiebegeleiding, scholing, training, therapie, (job)coaching en re-integratie op/via een plek die al jarenlang in verbinding staat met de wijk(en) van Leeuwarden. Het Meetingpoint zelf is een trefpunt voor jongeren, professionals, bewoners, ondernemers en vernieuwers. Voor meer informatie over methodiek en werkwijze, lees verder op onze Lifemasterpagina.

Het Matchpoint van Lifemaster aan de Larixstraat nr. 8 is een dependance van het Meetingpoint met diverse maatwerktrajecten gericht op door- en uitstroom naar school, opleiding, studie  en/of werk. In onze Vintageshop 2Thepoint aan de Voorstreek nr. 10 volgen deelnemers onder deskundige begeleiding trajecten gericht op algemene arbeidsvaardigheden, werkhouding en specifieke vak- en loopbaanvaardigheden.

Master your life

Wij werken aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid, kracht en durf. Onze aanpak gaat uit van maatwerk waarbij we rekening houden met de vraag en doelstelling van de deelnemer. Lifemaster heeft veel ervaring en expertise in huis als het gaat om werken met meervoudige problematiek als LVG, AD(H)D en ASS. Onze medewerkers zijn sterk in begeleiden, coachen, counselen, trainen, doceren en behandelen vanuit de vraag van de deelnemer.

Maatwerktrajecten Meetingpoint

 • Dagstructuur arbeidsmatig
 • Dagstructuur zinvolle activiteiten
 • Sociale- en arbeidsvaardigheden
 • Participatie en sociale activering
 • Ambulante begeleiding
 • Coaching, counseling, therapie
 • Re-integratie en jobcoaching
 • Basiseducatie en studiebegeleiding

Uitgangspunten Meetingpoint

 • Een positieve daginvulling, structuur en ritme
 • Het gevoel gezien en gehoord te worden
 • Werken aan zelfredzaamheid, kracht en durf
 • Erbij horen, meedoen op je eigen manier
 • Positieve sociale ervaringen opdoen
 • Persoonlijke ontwikkeling naar werk of school