Het Meetingpoint, onderdeel van de sociale onderneming Lifemaster, is een werk- en participatieproject met twee locaties in de wijk Heechterp-Schieringen aan de Larixstraat te Leeuwarden. Het Meetingpoint op Larixstraat nr. 16 voorziet in een combinatie van jongerenwerk en dagbesteding. Er kan naar vermogen en behoefte gewerkt worden in de werkplaats, de tuin, het atelier, de keuken of de winkel. Wij zijn gecontracteerd voor WMO en Specialistische Jeugdhulp in diverse gemeenten in Friesland. Daarnaast bieden wij verschillende UWV- en OWZ trajecten. Het Meetingpoint werkt met persoonlijke programma’s voor jongeren die een traject volgen bij Lifemaster. Dat betekent dat er allerlei vormen van ontmoeting, (thuis)begeleiding, dagbesteding, sociale activering, participatie, educatie, studiebegeleiding, scholing, training, therapie, coaching en re-integratie plaatsvinden op/via een plek die al jarenlang in verbinding staat met de wijk(en) in Leeuwarden. We willen als Meetingpoint een ontmoetingsplek zijn voor jongeren, professionals, bewoners, ondernemers en vernieuwers. Voor meer informatie over onze methodiek en werkwijze, lees verder op onze Lifemasterpagina. Het M@tchpoint van Lifemaster aan de Larixstraat nr. 8 is een dependance van het Meetingpoint met diverse (maatwerk)trajecten-en projecten gericht op door- en uitstroom naar school, opleiding en/of werk. In onze Vintageshop 2Thepoint aan de Voorstreek nr. 10 werken deelnemers onder deskundige begeleiding gericht aan hun algemene werkhouding, vakvaardigheid en loopbaan.

Master your life

Wij werken aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid, kracht en durf. Onze aanpak gaat uit van maatwerk waarbij we rekening houden met de vraag en doelstelling van de deelnemer. Lifemaster heeft veel ervaring en expertise in huis als het gaat om werken met meervoudige problematiek als LVG, AD(H)D en ASS. Onze medewerkers zijn sterk in begeleiden, coachen, counselen, trainen, doceren en behandelen vanuit de vraag van de deelnemer.

Maatwerktrajecten Meetingpoint

 • Dagbesteding arbeidsmatig
 • Dagbesteding zinvolle activiteiten
 • Arbeidsvaardigheidstraining
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Participatie en sociale activering
 • Ambulante begeleiding
 • Thuisondersteuning
 • Coaching, counseling, therapie
 • Re-integratie en jobcoaching
 • Basiseducatie en studiebegeleiding

Uitgangspunten Meetingpoint

 • Een positieve daginvulling, structuur en ritme
 • Het gevoel gezien en gehoord te worden
 • Werken aan zelfredzaamheid, kracht en durf
 • Erbij horen, meedoen op je eigen manier
 • Positieve sociale ervaringen opdoen
 • Persoonlijke ontwikkeling naar werk of school