Begeleiding individueel


Individuele coaching

Op de locaties van Lifemaster bieden we naast reguliere begeleidingsroutes individuele coachings- en counselingsroutes. Coaching kent verschillende benaderingen en kan vrijwel overal plaatsvinden. Coaching bij Lifemaster is gericht op het ondersteunen en stimuleren van deelnemers bij het bereiken van doelen in hun persoonlijke en/of professionele leven. Voorbeelden zijn studiekeuze, afstuderen, werk zoeken, schulden aanpakken, motivatie vinden en leren omgaan met beperkingen zoals ADHD, PDD-NOS, etc.

Individuele counseling

Counseling bij Lifemaster is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling is het ondersteunen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen, het benutten van ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is procesgericht en bedoeld voor deelnemers met emotionele en psychosociale vragen.