Begeleiding onderwijs


Studiebegeleiding en basiseducatie

Voor deelnemers die door omstandigheden niet of tijdelijk niet aan het onderwijsleerproces kunnen deelnemen en die wel leerplichtig zijn ontwikkelt Lifemaster maatwerk-routes voor studie en educatie. Hierbij kan het gaan om routes studiebegeleiding of basiseducatie, maar ook om routes dagbesteding of coaching op verschillende leefgebieden om de stap terug naar school te maken. Indien de stap terug naar school niet haalbaar is wordt in overleg met opdrachtgever, ouders en deelnemer een alternatief plan van aanpak opgesteld waarbij hij/zij zich met een coach gaat voorbereiden op een route naar werk of behandeling als dit aan de orde is.