Begeleiding werk


Participatie

In het kader van participatie biedt Lifemaster activiteiten aan om ervaring met arbeidsprocessen op te doen. Deelnemers werken met hun coach toe naar stage, vrijwilligerswerk, beroepsopleiding, werk of een vervolgtraject. Dit vindt plaats in een groepje of in tweetallen of als dat beter past individueel.

Arbeidstraining- en coaching

Bij arbeidstraining gaat het om activiteiten en coaching gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid in de werksituatie. Arbeidstraining en -coaching zijn bedoeld als voorbereiding op de stap naar regulier werk, vrijwilligerswerk of scholing (Werkfit maken).

Re-integratie en jobcoaching

Bij een re-integratietraject gaat de deelnemer samen met zijn coach aan het werk om de stap naar een betaalde baan te maken. Eenmaal bemiddeld naar een baan is er in bepaalde gevallen ondersteuning van een jobcoach nodig zodat de vertrouwde coaching in de eerste periode kan doorlopen. Voor deelnemers die in aanmerking komen voor werken met loonkostensubsidie via de Participatiewet gaat de plaatsing en inzet van een joboach in overleg met Team Werk van de gemeente Leeuwarden. Ook statushouders kunnen onder de noemer re-integratie bij ons terecht.