Begeleiding werk


Participatie

In het kader van participatie biedt Lifemaster activiteiten en routes aan om ervaring met arbeidsprocessen op te doen. Deelnemers werken met hun coach toe naar stage, vrijwilligerswerk, beroepsopleiding, werk of ander passend vervolgtraject. Dit vindt plaats in een groepje of in tweetallen en/of als dat beter past individueel.

Arbeidstraining- en coaching

Bij routes arbeidstraining gaat het om activiteiten en coaching gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid in de werksituatie. Arbeidstraining en -coaching zijn bedoeld als voorbereiding op de stap naar regulier werk, vrijwilligerswerk of scholing (werkfit maken).

Re-integratie en jobcoaching

Bij een re-integratietroute gaat de deelnemer samen met zijn coach aan de slag om de stap naar een betaalde baan te maken. Eenmaal bemiddeld naar een baan is er in ondersteuning van een jobcoach mogelijk zodat vertrouwde coaching in de eerste periode kan doorlopen. Voor deelnemers die in aanmerking komen voor werken met loonkostensubsidie via de Participatiewet gaat de plaatsing en inzet van een joboach in overleg met Team Werk van de gemeente Leeuwarden. Ook statushouders en inburgeraars kunnen onder de noemer re-integratie voor routes bij ons terecht.