Begeleiding wonen


Thuisbegeleiding

Bij thuisbegeleiding gaat het om ondersteuning bij zelfstandig wonen en leven. Door de afstemming van zorg en begeleiding aan huis kan de deelnemer in zijn vertrouwde thuisomgeving zelf de regie over zijn leven in handen houden en/of versterken. De begeleiding aan huis wordt aangepast aan de behoeften, wensen en mogelijkheden van de deelnemer en het sociale netwerk.

Woontraining

Bij woontraining gaat het om trainingen en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de deelnemer op verschillende leefgebieden uit de Zelfredzaamheidsmatrix. Doel is zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en wonen. Het kan gaan om sociale vaardigheden, omgaan met geld, zorgen voor jezelf, leren koken, etc.