Begeleiding wonen


Thuisbegeleiding

Lifemaster biedt coachingsroutes bijĀ zelfstandig wonen en leven. Door afstemming van zorg en begeleiding aan huis kan de deelnemer in zijn vertrouwde thuisomgeving zelf de regie over zijn leven in handen houden en versterken. De coaching wordt aangepast aan behoeften, wensen en mogelijkheden van de deelnemer en het sociale netwerk.

Woontraining

Lifemaster heeft mogelijkheden voor routes woontraining en activiteiten gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de deelnemer op de verschillende leefgebieden zelfredzaamheid. Het doel daarbij is zo zelfstandig mogelijk te leven en wonen. Het kan gaan om sociale vaardigheden, omgaan met geld, zorgen voor jezelf, leren koken, etc.