Begeleiding wonen


Thuisbegeleiding

Lifemaster biedt maatwerk en ondersteuning bij zelfstandig wonen en leven. Door de afstemming van zorg en begeleiding aan huis kan de deelnemer in zijn vertrouwde thuisomgeving zelf de regie over zijn leven in handen houden en/of versterken. De begeleiding wordt aangepast aan de behoeften, wensen en mogelijkheden van de deelnemer en het sociale netwerk.

Woontraining

Lifemaster heeft mogelijkheden voor woontraining en activiteiten gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de deelnemer op verschillende leefgebieden uit de Zelfredzaamheidsmatrix. Doel is zo zelfstandig mogelijk te leven en wonen. Het kan gaan om sociale vaardigheden, omgaan met geld, zorgen voor jezelf, leren koken, etc.