Dagbesteding plus


Dagbesteding

Dagbesteding en dagstructuur vinden voornamelijk plaats op en vanuit het Meetingpoint van Lifemaster. Dagbesteding bestaat uit zinvolle en arbeidsmatige activiteiten op locatie zoals het uitvoeren van opdrachten, diensten en klussen. Dagstructuur zet in op het verwerven van een dagritme vanuit de persoonlijke situatie van de deelnemer. Deelnemers draaien naar behoefte een aantal dagdelen per week mee op de locaties en gaan afhankelijk van hun persoonlijke doelen mee naar dienstverlening in de wijk of op een andere locatie. Individuele wensen en mogelijkheden van de deelnemer zijn altijd uitgangspunt voor de begeleiding.

Sociale activering

Sociale activering kan worden ingezet voor deelnemers die in een uitkeringssituatie zitten (Wajong of Participatiewet) en door een te grote afstand tot de arbeidsmarkt nog niet de stap naar betaald werk kunnen maken. Het doel is voorbereiden op een re-integratietraject op een later tijdstip, actief te worden en te blijven participeren. Het resultaat van een traject sociale activering kan gericht zijn op het duurzaam actief worden in niet-loonvormende activiteiten (vrijwilligerswerk) of voorbereiding op arbeidsre-integratie op een later tijdstip (arbeidstraining).