Dagbesteding en activering


Dagbesteding

Dagbesteding vindt plaats op en vanuit het Meetingpoint. Dagbesteding bestaat  uit zinvolle activiteiten maar ook uit arbeidsmatige activiteiten zoals het doen van klussen. Bij dagbesteding draaien deelnemers een aantal dagdelen per week mee op het Meetingpoint, maar gaan afhankelijk van hun persoonlijk doel ook mee op klussen in de wijk of op een andere locatie. Individuele wensen en mogelijkheden van de deelnemer zijn uitgangspunt voor de begeleiding.

Sociale activering

Sociale activering kan worden ingezet voor jongeren die in een uitkeringssituatie zitten (Wajong of Participatiewet) en door een te grote afstand tot de arbeidsmarkt nog niet de stap naar betaald werk kunnen maken. Het doel is voorbereiden op een re-integratietraject op een later tijdstip, actief te worden en te blijven participeren. Het resultaat van een traject sociale activering kan gericht zijn op het duurzaam actief worden in niet-loonvormende maatschappelijke activiteiten (vrijwilligerswerk) of voorbereiding op een arbeidsre-integratie op een later tijdstip (arbeidstraining). Een traject sociale activering wordt in de regel aangegaan voor een periode van 12 maanden.