Dagbesteding plus


Dagbesteding

Routes dagbesteding en dagstructuur vinden voornamelijk plaats op en vanuit het Meetingpoint van Lifemaster. Dagbesteding bestaat uit zinvolle enĀ arbeidsmatige activiteiten op locatie zoals het uitvoeren van opdrachten, diensten en klussen. Dagstructuur zet in op het verwerven van een dagritme vanuit de persoonlijke situatie van de deelnemer. Deelnemers draaien een aantal dagdelen per week mee op de locaties en gaan afhankelijk van persoonlijke routes mee naar dienstverlening in de wijk of op een andere locatie. Individuele vaardigheden en mogelijkheden van de deelnemer zijn uitgangspunt voor begeleiding.

Sociale activering

Routes sociale activering worden ingezet bij deelnemers in een uitkeringssituatie zittenĀ die door een te grote afstand tot de arbeidsmarkt nog niet de stap naar betaald werk kunnen maken. Doelen zijn voorbereiden op een re-integratieroute op een later tijdstip, actief worden en blijven participeren. Het resultaat van een route sociale activering is gericht op duurzaam actief worden in niet-loonvormende activiteiten (vrijwilligerswerk) of voorbereiding op routes arbeidsre-integratie op een later tijdstip (arbeidstraining).