Opdrachtgevers


Opdrachtgevers en werkgebieden

Lifemaster werkt samen met partners en opdrachtgevers aan maatwerk op het gebied van routes persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning. Het streven is om routes in volgorde naadloos op elkaar aan te laten sluiten en continuïteit in begeleiding van deelnemers te borgen. Door met netwerkpartners en opdrachtgevers pro-actief in te zetten op innovatieve door-en uitstroomroutes worden toekomstperspectief en succesbeleving bij de deelnemer versterkt. Hieronder een overzicht van de huidige netwerkpartners en opdrachtgevers van Lifemaster.

 • Dagbesteding, dagstructuur en begeleiding via WMO
 • Specialistische Werkfitroutes UWV via Wajong Talenten
 • Maatwerkroutes re-integratie gemeente Leeuwarden
 • Maatwerkroutes participatie gemeente Leeuwarden
 • Maatwerkroutes statushouders gemeente Leeuwarden
 • Maatwerkroutes Sociale Zaken gemeente Leeuwarden.
 • Maatwerkroutes Sociale Zaken gemeente Waadhoeke
 • Maatwerkroutes Sociale Zaken gemeente Achtkarspelen
 • Maatwerkroutes Sociale Zaken gemeente Tytsjerkstradiel
 • Maatwerkroutes participatie voor VNN Noord-Nederland
 • Forensische nazorg diverse gemeenten via Cooperatie Dichtbij
 • WLZ-routes via Zorgkantoor van Cooperatie Dichtbij
 • Onderwijszorgarrangementen RENN4/SWV Fryslan Noard
 • Specialistische Jeugdzorgroutes voor/via SDF Friesland
 • Loopbaancoaching via Friesland College en Friese Poort

WMO Leeuwarden vanaf 2021 via Windkracht058

 • Ontmoeten en meedoen duurzaam + herstel
 • Dagbesteding en dagstructuur duurzaam + herstel