Opdrachtgevers


Opdrachtgevers en werkgebieden

Lifemaster werkt samen met partners en opdrachtgevers aan maatwerk op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning. Het streven is om trajecten en routes naadloos op elkaar aan te laten sluiten en de continuïteit in de begeleiding van deelnemers te borgen. Door met netwerkpartners en opdrachtgevers pro-actief in te zetten op innovatieve door-en uitstroomtrajecten worden toekomstperspectief en succesbeleving bij de deelnemer versterkt. Hieronder een overzicht van de huidige netwerkpartners en opdrachtgevers van Lifemaster.

 • Dagbesteding, dagstructuur en begeleiding via WMO
 • Specialistische (Werkfit)trajecten UWV via Wajong Talenten
 • Maatwerktrajecten re-integratie gemeente Leeuwarden
 • Maatwerktrajecten participatie gemeente Leeuwarden
 • Maatwerktrajecten statushouders gemeente Leeuwarden
 • Maatwerktrajecten Sociale Zaken gemeente Leeuwarden.
 • Maatwerktrajecten Sociale Zaken gemeente Waadhoeke
 • Maatwerktrajecten Sociale Zaken gemeente Achtkarspelen
 • Maatwerktrajecten Sociale Zaken gemeente Tytsjerkstradiel
 • Maatwerktrajecten participatie voor VNN Noord-Nederland
 • Forensische nazorg diverse gemeenten via Cooperatie Dichtbij
 • WLZ-trajecten via Zorgkantoor van Cooperatie Dichtbij
 • Onderwijszorgarrangementen RENN4/SWV Fryslan Noard
 • Specialistische Jeugdzorgtrajecten voor/via SDF Friesland
 • Loopbaancoaching via Friesland College en Friese Poort

WMO Leeuwarden vanaf 2021 via Windkracht058

 • Ontmoeten en meedoen duurzaam + herstel
 • Dagbesteding en dagstructuur duurzaam + herstel