Wijkactiviteiten


In het kader van ontmoeting en verbinding met de wijk(en) in Leeuwarden is Lifemaster al jaren een ontmoetingsplek voor zowel professionals en jongeren als voor bewoners, ondernemers en vernieuwers. Ontmoetingen vinden plaats tijdens inloopmiddagen, diverse vraaggerichte workshops en participatie in gemeentelijke opschoonacties en diverse burgerinitiatieven in de wijk. Wij werken samen met het bewonersbedrijf, het wijkteam, het wijkcentrum, het wijkpanel en de buurtkamer in de wijk Heechterp-Schieringen. In het kader van het internationale evenement Culturele Hoofdstad 2018 in Leeuwarden nam Lifemaster met deelnemers en medewerkers deel aan de happening ‘De achtste dag’…een dag vol originele kettingreacties tussen mensen en groepen door de hele stad. Kijk voor een korte registratie van de voorbereidingen op https://youtu.be/n6LDOZVDiOk