Wijkactiviteiten


In het kader van wijkgericht werken en de verbinding met de wijkteams willen wij een ontmoetingsplek zijn voor zowel professionals en jongeren als voor bewoners en ondernemers. Dit doen wij door het organiseren van activiteiten als inloopmiddagen, verschillende workshops en participatie in gemeentelijke opschoonacties. Wij werken samen met het bewonersbedrijf, het wijkteam en het wijkpanel van de wijk Heechterp-Schieringen.